Chovatelské potřeby a krmiva pro hlodavceChovatelské potřeby a krmiva pro psyChovatelské potřeby a krmiva pro kočkyChovatelské potřeby a krmiva pro rybičkyChovatelské potřeby a krmiva pro ptákyChovatelské potřeby a krmiva pro teraristiku
Hlodavci doma
Pes doma
Kočka doma
Rybičky doma
Ptáci doma
Teraristika doma

Fypryst Spot-on Cat 1×0,5ml

Roztok na nakapání na kůži pro léčbu a prevenci napadení blechami, klíšťaty a všenkami

"Spot-on" kapky, které se nanášejí na kůži, jsou nejmodernější metodou vnější ochrany proti parazitům. Mezi majiteli zvířat jsou nejpopulárnější, jelikož jednoduchá aplikace zaručí měsíc ochrany před parazity.
Účinná látka Fipronil je na trhu po celém světě více než 15 let a je jedním z nejvíce klinicky kontrolovaných a nejbezpečnějších účinných látek.

INDIKACE
 • Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u koček
 • Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u koček
 • Prevence a léčba napadení všenkami (Felicola subrostratus) u koček

KONTRAINDIKACE
 • Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u koťat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 1kg.
 • Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci
 • Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu

DÁVKOVÁNÍ
Aplikujte obsah 1 jednodávkové pipety o obsahu 0,5 ml na kůži mezi lopatkami.

APLIKACE
Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti mezi lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil na kůži.
 • Jedna dávka zajistí ochranu proti napadení blechami po dobu až 5 týdnů
 • Přípravek je účinný proti klíšťatům po dobu 2 týdnů
 • Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
 • Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.
 • Je důležité přípravek aplikovat na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
 • Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu koupání/šamponování koček na účinnost přípravku. Nicméně na základě informací týkajících se účinnosti u psů, kteří byli po 2 dnech od aplikace přípravku myti šamponem, se koupání koček během dvou dnů po aplikaci přípravku nedoporučuje.
 • Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat. Proto se při aplikaci doporučuje odstranění klíšťat již na kočce přítomných, aby se zabránilo jejich uchycení a přisátí. Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.
 • Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím kočkám a kočkám v laktaci.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace (zvýšené slinění) způsobená hlavně charakterem nosiče.
Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (lupovatění kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti.
Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky) nebo zvracení.
Vyhněte se předávkování.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Není určeno pro potravinová zvířata.
Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí, proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima.
Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s přípravkem Fypryst spot-on. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.
V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.
Po použití si umyjte ruce.
Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.
Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

OPATŘENÍ PŘI LIKVIDACI NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU A OBALU
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.
Fipronil může nepříznivě ovlivňovat vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

Obsah léčivých a pomocných látek (v jedné pipetě = 0,5 ml)
Léčivá látka: fipronilum 50mg
Pomocné látky: butylhydroxyanisol (E320) 0,10mg, butylhydroxytoluen (E321) 0,05mg

DALŠÍ INFORMACE
Pouze pro zvířata.
Farmakoterapeutická skupina: Ostatní ektoparazitika k lokálnímu použití
Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.
Přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a je kontinuálně vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu.
Celkové množství fipronilu absorbovaného kůží po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-on je zanedbatelné.
Po aplikaci přípravku Fypryst spot-on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny,...).
Jelikož se fipronil neabsorbuje, není organizmem metabolizován.
Koncentrace fipronilu na chlupech se s časem snižuje, až dosáhne hladiny 1 µg.g-1 dva měsíce po aplikaci.
CP190047
Fypryst - Krka
Skladem (do 5Ks)
112,88 Kč
21%
137 Kč
sklad. do 5Ks
137 Kč
 Ks
Chovatelské potřeby a krmiva pro hlodavceChovatelské potřeby a krmiva pro psyChovatelské potřeby a krmiva pro kočkyChovatelské potřeby a krmiva pro rybičkyChovatelské potřeby a krmiva pro ptákyChovatelské potřeby a krmiva pro teraristiku
""